Onze missie


Stadsherstel Midden-Nederland draagt zorg voor het behoud en beheer van monumentale en bijzondere panden in Midden-Nederland, teneinde het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed te behouden voor latere generaties en bij te dragen aan de vitaliteit van de steden.

We werken o.a. samen met

Restauratiefonds Monumentenwacht Utrecht Gemeente Amersfoort Gemeente Utrecht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Alliantie Mitros