Privacybeleid

Stadsherstel Midden-Nederland verzamelt en gebruikt bij het verrichten van werkzaamheden persoonsgegevens. Het gaat daarbij met name om informatie van (toekomstige) klanten. Daarmee worden woningzoekenden, huurders, kopers, VvE-leden en (andere) bewoners bedoeld. Stadsherstel Midden-Nederland N.V. vindt het belangrijk dat u precies weet welke informatie Stadsherstel Midden-Nederland N.V. over u verzamelt, voor welke doelen deze informatie wordt verzameld, hoe deze wordt gebruikt en hoe lang deze informatie wordt bewaard. Stadsherstel Midden-Nederland N.V. dient daarbij te handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt.

Stadsherstel Midden-Nederland N.V. is een deelneming van Stichting de Alliantie en Stichting Mitros. De gegevensbescherming van Stadsherstel Midden-Nederland N.V. sluit aan bij het privacyreglement van Stichting de Alliantie waarin wordt beschreven hoe informatie wordt gebruikt en hoe lang deze wordt bewaard. Stichting de Alliantie verwijst in artikel 2 en 3 van haar privacyreglement naar haar dochtermaatschappijen en daarmee ook Stadsherstel Midden-Nederland N.V. Wij raden u aan om dit privacyreglement aandachtig door te nemen. Hieronder vindt u de relevante links:

We hopen u voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen met Stadsherstel Midden-Nederland N.V.