• Afbeelding 086
  • Afbeelding 087

Nieuwekamp 17

Dit pand maakte deel uit van de kameren van Jan van Campen. Zoals de naam al zegt bestonden 'kameren' vaak uit niets meer dan een kamer, met daar boven een zolder. In 1574 verbouwde Jan van Campen zijn eigen huis tot 13 kameren, die aansloten bij het Leeuwenberg gasthuis, aan de overzijde van de straat. Het gasthuis beheerde de kameren als vrijwoningen, wat betekende dat de minder bedeelden geheel kosteloos in een van de huisjes konden wonen. Hoewel de meeste kameren aan de Schalkwijkstraat liggen, maakte Nieuwekamp 17 ook onderdeel uit van dit complex. Van alle kameren is Nieuwekamp 17 als laatste gebouwd, na 1645. Qua architectuur is het pand ook een uitzondering op de rest van het complex aan de Schalkwijkstraat. Het huis is, op de deur en de vensters na, vrijwel gaaf bewaard gebleven.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185