• LN50 vooraanzicht
  • LN50 AZ

Lange Nieuwstraat 50

Over dit herenhuis valt weinig met zekerheid te zeggen. Alle tekeningen zijn in de loop der jaren verloren gegaan, met als resultaat dat er in het Utrechts archief zeer weinig over te vinden is. Het pand is waarschijnlijk in de 18e eeuw tot stand gekomen, maar bevat nog wel onderdelen van een huis dat voor die tijd op deze plek stond. Met name op de begane grond zijn nog veel stucplafonds en sierlijke betimmeringen te vinden. De structuur van het gebouw is nog redelijk herkenbaar: het pand bestaat uit een hoofdvleugel die evenwijdig aan de straat loopt en twee dwarsvleugels die haaks op de hoofdvleugel staan.

Het pand kent een veelzijdige bewonersgeschiedenis. In de tweede helft van de 19e eeuw is het pand gesplitst in een beneden- en bovenwoning. Om dit mogelijk te maken waren vanzelfsprekend diverse ingrepen aan de binnenzijde noodzakelijk. Na jarenlang als woonhuis te hebben gediend kwam het pand in de 20e eeuw in handen van de gemeente Utrecht, die er diverse organisaties in huisvestte. De verschillende bewoners hadden weer eigen behoeften met als gevolg dat verbouwingen elkaar voortdurend opvolgden. Toen de gemeente het pand aan Mitros gaf werd het jarenlang bewoond door de anti-kraakwacht. Het resultaat hiervan is enerzijds dat er weinig veranderingen hebben plaats gevonden aan het pand, anderzijds dat het gebouw een enorm achterstallig onderhoud kende en dat het er niet meer fraai bijstond. Stadsherstel Midden-Nederland is in het najaar van 2011gestart met de restauratie en herbestemming van Lange Nieuwstraat 50. Op de begane grond is inmiddels een bedrijfsruimte gerealiseerd, waar nu een advocatenkantoor is gevestigd, terwijl op de bovengeleden verdiepingen vier fraaie en sfeervolle appartementen zijn ontstaan. Tijdens de restauratie zijn nagenoeg alle momentale details gebleven en is o.a. het rijk versierde plafond op de beneden etage weer in ere hersteld.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185