• Afbeelding 029
  • foto1901 Fotodienst GAU
  • Koningslaan 1 Bunnik (2)
  • Koningslaan 1 Bunnik (11)
  • Koningslaan 1, Bunnik-23

Koningslaan 1

Tussen Bunnik en Utrecht ligt het landgoed Amelisweerd, met daarop een imposant, wit gepleisterd landhuis met een interessante geschiedenis. Het landgoed ontstond in 1224, toen Amelius uten Werde het waard in dienst kreeg (Amelisweerd is een verbastering van Amelius' waard). Toen hij stierf werd het landgoed gesplitst en onder zijn drie zonen verdeeld. Twee delen daarvan vormen nu Oud-Amelisweerd en een deel staat bekend als Nieuw-Amelisweerd. Al in de 14e eeuw stond op de plaats van het huidige landhuis op Nieuw-Amelisweerd een klein kasteel dat naar de toenmalige eigenaar was vernoemd: kasteel Groenewoude.

In 1672 werd kasteel Groenewoude zwaar beschadigd door de Franse troepen. Tien jaar later kocht Hendrick van Utenhove het middeleeuwse pand, sloopte het en bouwde het huidige landhuis. Het huis wordt omringd door een park in de vroeg-landschappelijke stijl en is waarschijnlijk in de 18e eeuw aangelegd. Oud- en Nieuw-Amelisweerd werden in 1808 opgekocht door koning Lodewijk Napoleon met de bedoeling de Koninklijke residentie daar te vestigen. Lodewijk Napoleon heeft er echter niet veel plezier aan beleefd, aangezien hij het pand in 1810 alweer verkocht en er in totaal slechts 8 dagen heeft gewoond. Vervolgens kocht de toenmalige burgemeester van Utrecht, Paulus Bosch van Drakestein, het pand van Lodewijk Napoleon. Zowel Oud- als Nieuw-Amelisweerd bleef in zijn familie tot in de 20e eeuw. De burgemeester en zijn familie bewoonden het pand ook zelden, met als gevolg dat de oorspronkelijke structuur van het landhuis tot dan toe weinig was aangetast.

In 1951 kwam Oud-Amelisweerd in handen van de gemeente Utrecht, waarna in 1963 Nieuw- Amelisweerd volgde. In 1971 werd het pand gekraakt en op initiatief van de krakers werd het pand in 1984 gerestaureerd door Dr. Ir. E.J. Hoogenberk. Vandaag de dag wordt het landhuis beheerd door Stadsherstel Midden-Nederland en is het opgedeeld in 17 appartementen. Oud-Amelisweerd wordt tegenwoordig beheerd door het Centraal Museum.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185