• 033_Hamburgerstraat_38_SHMN_NF_0993
  • 036_Hamburgerstraat_38_SHMN_NF_1000
  • 030_Hamburgerstraat_38_SHMN_NF_0989
  • 034_Hamburgerstraat_38_SHMN_NF_0995

Hamburgerstraat 38

De geschiedenis van dit pand gaat terug tot in de middeleeuwen. Het huidige woonhuis is ontstaan uit een veel groter, middeleeuws complex dat waarschijnlijk onderdeel uitmaakte van de Paulusabdij. Geleidelijk aan zijn delen van deze bebouwing afgesplitst en zelfstandige eenheden geworden, waaronder Hamburgerstraat 36-38. Dat het om een afgesplitst pand gaat blijkt uit het feit dat het huis een complexe opzet heeft met vier ongelijke vleugels. Rond 1800 werden nummer 36 en 38 van elkaar gescheiden. In de 19e eeuw vonden enkele ingrijpende verbouwingen plaats. Het pand werd onder andere voorzien van een geheel nieuwe gepleisterde lijstgevel. Andere delen van het huis werden toen met een verdieping verhoogd, waardoor het pand een geheel andere uitstraling kreeg. Het huidige uiterlijk heeft het pand tijdens die 19e eeuwse verbouwingen gekregen.

Het pand wordt ook wel het Ariënshuis genoemd. De rooms-katholieke priester Alphons Ariëns, grondlegger van de Katholieke Arbeiders Beweging, is namelijk in dit huis geboren en heeft er een groot deel van zijn jeugd doorgebracht.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185