Vijver 9

Boven de zijdeur, die vroeger toegang gaf tot het Begijnhofje, is een gevelsteentje aanwezig waarop staat 'Antony Kolf 1738'. Wie deze persoon precies was is helaas onbekend. Hij kan niet de opdrachtgever voor de bouw van het pand zijn, aangezien het woonhuis dateert uit omstreeks 1900. In de boogvelden boven de T-vensters is kleurrijk tegelwerk aangebracht.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185