Muurhuizen 102

Naast de Stad van Cahen, waar Stadsherstel Midden-Nederland in is gevestigd, was eeuwenlang het Oud-Katholieke Seminarie der oude Clerezey te vinden. De geschiedenis van deze plek gaat ver terug. Al in 1696 werd op deze plek een schuilkerk opgericht. Toen in de 16e eeuw na de Reformatie het katholieke geloof niet meer in het openbaar mocht worden uitgeoefend, verrezen overal in het land zogenoemde schuilkerken: kerken die niet als zodanig herkenbaar waren en daarom vaak ondergebracht waren in huizen of schuren. In 1725 werd het stuk grond rond de schuilkerk aan de Muurhuizen en de Kerkstraat aangekocht voor de  bouw van een complex voor het Oud-Katholieke Seminarie. De eerste gebouwen waren het Heren- en het Jongenshuis. De oorspronkelijke schuilkerk ging dienen als kapel van het seminarie. In de loop der jaren werden meer gebouwen aan het complex toegevoegd.

Toen in 1957 het Oud-Katholieke seminarie weg trok uit de binnenstad kwam het gehele complex leeg te staan. In de jaren '60 nam de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek enkele panden in gebruik. De ROB kampte al enige tijd met ruimteproblemen, dus de leegstaande seminarie gebouwen zouden in elk geval een tijdelijke oplossing bieden. Aan definitieve huisvesting aan de Muurhuizen werd nog niet gedacht. De ROB wilde uiteindelijk de seminarie gebouwen behouden en op die manier voor verder verval behoeden. Financieel kregen zij dit echter nog niet rond. De Seminarie gebouwen werden steeds bouwvalliger dus de ROB zag zich begin jaren '70 genoodzaakt een andere locatie te betrekken. Inmiddels werden er plannen gemaakt voor de verbouw van de seminarie gebouwen en nieuwbouw rond deze plek, om de ROB alsnog aan de Muurhuizen te kunnen huisvesten. De opdracht was gegeven aan de architect Abel Cahen. De gebouwen aan de Muurhuizen bleven ondertussen onbeheerd achter. In 1982 tot en met 1985 werden de gebouwen gekraakt, wat het complex niet veel goeds deed.

Na  veel weerstand, discussie, protest en onzekerheid slaagde de ROB er uiteindelijk in om het ontwerp van Abel Cahen te realiseren. Cahen behield de overgebleven gebouwen van het oude seminarie. De ROB wilde het oude seminarie behouden en is daar met veel moeite in geslaagd.

Momenteel staan de seminarie gebouwen opnieuw leeg. Stadsherstel Midden-Nederland gaat de panden opnieuw een andere bestemming geven. In de voormalige seminarie gebouwen zal een zorg complex gerealiseerd worden. Eind 2012 is gestart met de bouw.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185