Hof 9

Dit hoekhuis werd ongeveer in het midden van de 17e eeuw gebouwd als woning. Later was hierin een bakkerij ondergebracht. In 1954-55 werd het huis gerestaureerd naar een tekening die in 1950 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg was vervaardigd. Het pand verkeerde in een dusdanig bouwvallige toestand dat de hoofdinspecteur van Bouwtoezicht, J. Kapteijn, opdracht gaf het pand te schoren. Dit houdt in dat het pand extra ondersteuning kreeg door middel van een schoor: een schuin geplaatste paal of balk. Het pand werd vervolgens ingrijpend gerestaureerd, waarbij de op de hoek gelegen 19e eeuwse etalage werd verwijderd. Het pand kreeg vervolgens een monumentale ingang aan de Hof. Dit pand is de afgelopen jaren steeds in gebruik als horecagelegenheid.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185