• Hof 39.jpg

Hof 39

Achter de 19e eeuwse gevel van dit pand gaat een veel ouder huis schuil. Het pand bevat zelfs resten van het oudste stenen huis van Amersfoort. Hof 39 is in 2002 door de Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel gerestaureerd. Sindsdien is er een hotel in het pand gevestigd, Logement De Gaaper. Deze naam verwijst naar de apotheek die hier jaren in gevestigd was.

Tijdens de restauratie in 2002 werden stenen muren uit de 13e eeuw gevonden. Met deze ontdekking werd duidelijk dat Hof 39 resten van het oudste stenen huis in Amersfoort bevat. Uit onderzoek is gebleken dat het pand onderdeel was van Langestraat 76. In die tijd was het dus een relatief groot woonhuis met een lengte van 17 meter. Al in de 15e eeuw werden de woningen gesplitst en zo omgevormd tot rug-aan-rugwoningen. De helft aan de zijde van de Langestraat is in 1901 grotendeels vervangen door nieuwbouw. De andere helft is bewaard gebleven: Hof 39.

Uit oude prenten blijkt dat het pand aan de Hof een trapgevel bevatte. Nadat er eeuwenlang niets aan het pand was gedaan vond in 1822 een grondige verbouwing plaats. In dat jaar werd het huis verhoogd tot drie verdiepingen en werd er een nieuwe voorgevel geplaatst. De nieuwe gevel van Hof 39 is opgetrokken in neoclassicistische stijl, wat in de 19e eeuw zeer gebruikelijk was. Het pand heeft nu een gepleisterde voorgevel, een door pilasters omgeven etalage, cassettes boven de verdiepingsvensters en gietijzeren rozetten. Het betreft hier een van de belangrijkste overblijfselen van de bouwkunst uit het eerste kwart van de 19e eeuw in Amersfoort, toen vaak werd teruggegrepen op stijlen uit eerdere eeuwen. Waarschijnlijk werd het pand direct na de verbouwing in gebruik genomen als apotheek.

In 1830 vestigde de apotheker C.B. Kok zich in het pand. De twee generaties na hem gingen eveneens te werk als apotheker en woonden in het pand Langestraat 76, dat inwendig verbonden was met Hof 39. In 1931-32 liet een erfgenaam Langestraat 76 verbouwen tot winkel en Hof 39 werd als woonhuis in gebruik genomen. In 1939 gingen de panden weer als apotheek functioneren, maar de mahoniehouten apotheekinrichting uit 1822 werd verwijderd en vervangen door een geheel nieuwe inrichting. Uiteindelijk kwam het pand in 2000 leeg te staan en heeft de Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel, nu Stadsherstel Midden-Nederland, het pand opgekocht.

Bij de restauratie is de gevel van 1822 als uitgangspunt genomen. Als reclame-object had de apotheker C.B. Kok een houten hoofd van een Romeinse soldaat die gaapte tegen de onderpui bevestigd. Een reconstructie van deze 'gaper' is tijdens de restauratie in 2002 op de pui geplaatst.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185