• Grote Spui 9-11.jpg

Grote Spui 9 en 11

De twee panden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen. In de 18e eeuw waren deze panden in het bezit van Outger Cramer, een grutter die eigenaar was van een grutterij met de naam de Meelsack of ook wel de Gekroonde Meelsack. Later bestond dit complex eigenlijk uit drie panden: twee van middeleeuwse oorsprong en een later aangebouwd smal achterhuis. Het achterhuis functioneerde als woning, terwijl de andere panden ondermeer gebruikt werden als winkel, lakenweverij en opslagruimte. In 1976 was de bouwkundige staat zo slecht dat gekozen werd voor een (casco) restauratie onder leiding van architect N. van der Stelt. In het interieur werden hierbij de oorspronkelijke onderdelen, zoals de 'vingersleutelstukken' zorgvuldig bewaard. In 1978 werden de huizen in gebruik genomen door de Nederlandse Beiaardschool.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185