• Appelmarkt 9.jpg

Appelmarkt 9 A t/m F

Vlak naast de Stad van Cahen bevinden zich deze twee panden. De huizen hebben geen monumentale waarde en verkeerden in een zeer slechte technische conditie. Om die reden is besloten deze panden te gaan slopen en te vervangen voor nieuwbouw. De uitdaging is om de nieuwbouw enerzijds aan te laten sluiten op de Stad van Cahen en anderzijds op de oudere panden aan de Appelmarkt. OOK Architecten heeft een geschikt ontwerp gemaakt voor nieuwbouw op deze plek. Inmiddels is in 2014 deze nieuwbouw afgerond. Er zijn 6 fraaie appartementen ontstaan die inmiddels allemaal zijn verhuurd.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185