Onze panden in Amersfoort

Stadsherstel Midden-Nederland draagt momenteel zorg voor het behoud en het beheer van ruim 240 monumentale panden in Amersfoort en Utrecht. De gebouwen hebben de status van rijksmonument, gemeentelijk monument of beeldbepalend pand en liggen doorgaans binnen een beschermd stadsgezicht. Stuk voor stuk kennen de panden een bijzonder verleden.

Bekijk onze panden in lijst- of kaartweergave.

 1. Achter de Heilige Geest 5

  Op de plek waar nu de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Langestraat te vinden is, stond vroeger de kapel van het Heilige Geestgasthuis. Niet geheel verrassend liep het straatje Achter de Heilige Geest achter deze kapel langs.

  Lees meer
 2. Achter het Oude Stadhuis 1

  De straatnaam Achter het Oude Stadhuis doet nog herinneren aan het middeleeuwse stadhuis dat hier ooit stond en in 1823 is gesloopt. Het pand Achter het Oude Stadhuis 1 bestaat uit een bouwlaag met daarboven gelijk de kap.

  Lees meer
 3. Achter het Oude Stadhuis 2 en 3

  Beide panden hebben een beeldbepalende status. De gevel van nummer 2 bevat een hijsbalk en de grote pakhuisdeuren zijn vervangen door glazen deuren ten behoeve van een winkel.

  Lees meer
 4. Achter het Oude Stadhuis 4

  Dit pand vormt een grote uitzondering op de rest van het bezit van Stadsherstel Midden-Nederland. Het gaat hier namelijk om nieuwbouw.

  Lees meer
 5. Achter het Oude Stadhuis 5 en 6

  Ook deze panden kwamen tussen 1998 en 2000 in het bezit van Stadsherstel Midden-Nederland.

  Lees meer
 6. Achter het Oude Stadhuis 7 en Krommestraat 37 en 39

  In 1926 werd dit hoekpand ontworpen door de Amersfoortse architect Joh. H. Blom. Het pand heeft kenmerken van de Amsterdamse School, waaronder het siermetselwerk en de afgeschuinde entree.

  Lees meer
 7. Appelmarkt 9 A t/m F

  Vlak naast de Stad van Cahen bevinden zich deze twee panden. De huizen hebben geen monumentale waarde en verkeerden in een zeer slechte technische conditie.

  Lees meer
 8. Barchman Wuytierslaan 238

  In een bosrijke omgeving staat dit vrijstaande huis dat ontworpen is door de architecten D.J. Nijland en S. van Kesteren. Het is wat moeilijk voor te stellen maar het pand werd oorspronkelijk gebouwd als arbeiderswoning met een stal, in opdracht van A.M. Tromp van Holst.

  Lees meer
 9. Bloemendalsebinnenpoort 12 en Het Zand 2

  Deze straat dankt zijn naam aan de stadspoort die hier vroeger stond en die deel uitmaakte van de tweede stadsmuur van Amersfoort: de Bloemendalsebinnenpoort.

  Lees meer
 10. Bloemendalsestraat 2

  Dit 19e eeuwse hoekpand heeft de status van beeldbepalend pand. Het pand is waarschijnlijk rond 1890 gebouwd.

  Lees meer
 11. Bloemendalsestraat 4

  Dit rode bakstenen pand is rond 1915 gebouwd. Het huis bevat typische Amsterdamse School elementen, zoals het siermetselwerk, de uitstekende erker en de vorm van de daklijst.

  Lees meer
 12. Bloemendalsestraat 5

  Het huis lijkt sterk op het naastgelegen nummer 3. Nummer 5 onderscheid zich met name door de uitstalkast. Zoals de naam al doet vermoeden werd een uitstalkast vroeger gebruikt om voorwerpen voor de verkoop uit te stallen.

  Lees meer
 13. Bloemendalsestraat 19

  Een 17e eeuws huis op de hoek van de Bloemendalsestraat en de Teut. Dit rijksmonument bevat een topgevel waarin de 17e eeuwse muurankers nog zichtbaar zijn.

  Lees meer
 14. Bloemendalsestraat 34

  Een 19e eeuws rijksmonument met een gepleisterde gevel en een rechte kroonlijst op consoles die het pand bekroond. Het pand is drie traveeën breed en bevat nog de 19e eeuwse T-ramen.

  Lees meer
 15. Bloemendalsestraat 36

  Dit 19e eeuwse pand lijkt sterk op het naastgelegen nummer 34. Een groot verschil is dat nummer 36 niet gestuct is en de kale baksteen dus te zien is.

  Lees meer
 16. Bloemendalsestraat 44

  Het kleine woonhuis bezit een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en wordt door een schilddak, dat aan de linkerzijde een lagere dakvoet bezit, besloten.

  Lees meer
 17. Bloemendalsestraat 62 en 64

  Deze huisjes zijn rond 1800 gebouwd. De huisjes zijn wit gestuct en boven de deuren bevinden zich bovenlichten. Het pand wordt bekroond met een schilddak.

  Lees meer
 18. Bloemendalsestraat 66-72

  Dit blokje arbeiderswoningen is in 1906 gebouwd door de architect J. van Keulen. Het complex wordt bekroond met een geknikt zadeldak.

  Lees meer
 19. Bloemendalsestraat 73

  De Bloemendalsestraat is een oude toegangsweg die leidde naar de stad Amersfoort. Aan de belangrijke in- en uitvalswegen stonden tot het midden van de vorige eeuw accijnshuisjes met een neoclassicistische stijl.

  Lees meer
 20. Breestraat 52

  Hoewel het soort baksteen anders doet vermoeden is deze gepleisterde woning in de 16e eeuw gebouwd. Het pand is opgetrokken in een oudere baksteen, afkomstig van de eerste stadsmuur die in de 16e eeuw werd afgebroken. De muurhuizen, waartoe Breestraat 52 ook behoort, zijn op de plaats van de oude stadsmuur geplaatst. Het pand bevat een aangebouwde vleugel die dateert uit de 19e eeuw.

  Lees meer
 21. Breestraat 54

  Dit relatief kleine en onopvallende pand is onderdeel van een groter geheel. De woning telt slechts één bouwlaag met een rood zadeldak evenwijdig aan de straat. Het pand heeft geen monumentale status.

  Lees meer
 22. Breestraat 60

  Dit woonhuis is gebouwd rond 1755. Het oudste gedeelte van dit pand bevindt zich aan de achterzijde, aan de Westsingel. Daar staat een oudere vleugel haaks op het nieuwere huis dat aan de Breestraat grenst.

  Lees meer
 23. Coninckstraat 2 en Kamp 10

  De monumentale voorgevel van dit pand is omstreeks 1890 gebouwd. Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen met de afbeelding van een (snuif)molen op een heuvel.

  Lees meer
 24. Coninckstraat 23

  Hoewel de Coninckstraat net buiten de oude binnenstad ligt wordt deze straatnaam al in 1495 voor het eerst genoemd in overgebleven bronnen.

  Lees meer
 25. Coninckstraat 25

  Dit pand heeft één bouwlaag met daarboven een zadeldak. De woning is vier traveeën breed en is wit gepleisterd.

  Lees meer
 26. Drieringensteeg 2

  Op 12 december 2012 heeft de Joodse Gemeente Amersfoort haar synagoge en bijgebouw in eigendom overdragen aan Stadsherstel Midden-Nederland. Met de overdracht neemt Stadsherstel het zakelijk beheer en het onderhoud van de gebouwen voor haar rekening. De Joodse Gemeente zal de synagoge en het bijgebouw als resp. gebedshuis en ontmoetingsruimte blijven gebruiken.

  Lees meer
 27. Gerrit van Stellingwerfstraat 95

  Midden in het Soesterkwartier, ten zuiden van de Noordewierweg, staat dit kleine woonhuis. Het pand heeft slechts één laag met daarboven een zolder.

  Lees meer
 28. Grote Spui 9 en 11

  De twee panden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen. In de 18e eeuw waren deze panden in het bezit van Outger Cramer, een grutter die eigenaar was van een grutterij met de naam de Meelsack of ook wel de Gekroonde Meelsack.

  Lees meer
 29. Grote Spui 13

  Pakhuis, rond 1900 gebouwd. Typisch eclectisch gebouw: parabool vorm en baksteen decoratie (Amsterdamse school), dwarse banden (neorenaissance), trapgeveltje.

  Lees meer
 30. Havik 1 en 3

  In 1961 werd dit pand door restauratiearchitect G. van der Mark tamelijk ingrijpend gerestaureerd. De huisnummers 1 en 3 werden tot één woonhuis samengevoegd.

  Lees meer
 31. Havik 5

  Verscholen achter nummer 1 en 3 ligt dit kleine pandje verscholen. Het pand ligt een stuk terug vanaf de rooilijn en heeft daarom als enige huis een voortuin.

  Lees meer
 32. Havik 7

  In 1925 gebouwd als 'vleeschhouwerij'. Ontworpen door de Amersfoortse architect B.W. Plooy, op de plaats van een ouder huis. Ontworpen als een winkel-woonhuis in de stijl van de Amsterdamse School.

  Lees meer
 33. Havik 16

  Aan het Havik staat het smalste huisje van de Amersfoortse binnenstad: Havik 16. Dit gepleisterde woonhuis is rond 1800 gebouwd en is eenvoudig van opzet.

  Lees meer
 34. Havik 26

  In dit monumentale woonhuis woonde in 1760 de tabaksplanter Andries Verberne. In 1924 werd het huis verbouwd tot kruidenierswinkel, waardoor een grote etalageruit werd toegevoegd.

  Lees meer
 35. Havik 37

  Lange tijd was het onduidelijk hoe oud dit pand precies was. Pas tijdens de restauratie enkele jaren geleden bleek dat achter de 19e eeuwse gevel middeleeuwse onderdelen schuil gingen.

  Lees meer
 36. Hof 5

  Dit pand was een van de laatste, vrijwel in tact gebleven woonhuizen aan de Hof. Het huis is gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw.

  Lees meer
 37. Hof 6

  Net als het naastgelegen pand nummer 5 is ook dit pand in de jaren '60 grondig gerestaureerd.

  Lees meer
 38. Hof 9

  Dit hoekhuis werd ongeveer in het midden van de 17e eeuw gebouwd als woning. Later was hierin een bakkerij ondergebracht. In 1954-55 werd het huis gerestaureerd naar een tekening die in 1950 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg was vervaardigd.

  Lees meer
 39. Hof 10

  Het is onduidelijk hoe oud dit pand precies is. In 1950 onderging het pand namelijk een ingrijpende restauratie door de Amersfoortse architect en aannemer Joh. H. Blom.

  Lees meer
 40. Hof 11 en 12

  Beide panden zijn in de loop van de 19e eeuw gebouwd op resten van gebouwen die ongeveer 300 jaar oud waren. Lange tijd was in deze panden een slagerij en slachterij gevestigd en dit is nog te zien aan de ossenkoppen aan de pui.

  Lees meer
 41. Hof 15 en 16

  Dat zich vroeger op deze plek de stadsput bevond is nu nog moeilijk voor te stellen. Lange tijd kwamen de bewoners van Amersfoort hier hun water halen.

  Lees meer
 42. Hof 17

  Dit wit gepleisterde huisje is deels aan het zicht onttrokken door een klein pand dat later is toegevoegd. Het pand dateert uit de 17e eeuw.

  Lees meer
 43. Hof 18

  Dit pand staat half voor Hof 17 en daarom is het aannemelijk dat op de plek van dit huisje vroeger een steeg zat, die de Hof met de Krommestraat verbond.

  Lees meer
 44. Hof 19

  Café De Keizerskroon zat vroeger in dit pand gevestigd, maar daar kwam een einde aan toen in 1859 brand uitbrak. Het pand werd na de brand door de Amersfoortse architect H. Kroes hersteld in neorenaissance stijl.

  Lees meer
 45. Hof 20

  Dit pand is relatief smal vergeleken met de rest van de bebouwing aan de Hof. Het gebouwtje is wit gepleisterd, maar oude foto's laten zien dat dit niet altijd zo is geweest.

  Lees meer
 46. Hof 21

  Aan de Hof, op de hoek met de Haversteeg, bevindt zich dit wit gepleisterde pand met een lijstgevel.

  Lees meer
 47. Hof 29

  Dit witte pand heeft in de loop van zijn bestaan onderdak geboden aan uiteenlopende functies. Zo zat onder andere het eerste Amersfoortse warenhuis in dit pand gevestigd en heeft het ook een trimsalon, apotheek en café gehuisvest.

  Lees meer
 48. Hof 38

  Op oude foto's en tekeningen is nog te zien wat er lange tijd op deze plek heeft gestaan: Een middeleeuws woonhuis met een karakteristiek dwars geplaatst dak.

  Lees meer
 49. Hof 39

  Achter de 19e eeuwse gevel van dit pand gaat een veel ouder huis schuil. Het pand bevat zelfs resten van het oudste stenen huis van Amersfoort. Hof 39 is in 2002 door de Amersfoortse Maatschappij tot Stadsherstel gerestaureerd. Sindsdien is er een hotel in het pand gevestigd, Logement De Gaaper. Deze naam verwijst naar de apotheek die hier jaren in gevestigd was.

  Lees meer
 50. Hooglandseweg Zuid 1 en 3 / Kruiskamp 2

  Net buiten de historische binnenstad ligt dit complex dat bestaat uit drie met elkaar versmolten woonhuizen. Het pand dat het best zichtbaar is vanaf de straat bevat een mansardekap en heeft T-vensters met luiken.

  Lees meer
 51. Jan Steenstraat 1 en 3 en Paulus Potterstraat 2

  Deze panden maken onderdeel uit van een complex dat bestaat uit zes woningen en twee woon/winkelpanden. Het complex is langgerekt en bestaat uit een middendeel met daaraan grenzend twee poorten.

  Lees meer
 52. Kamp 2

  De monumentale voorgevel van dit pand is omstreeks 1890 gebouwd. Boven de ingang bevindt zich een gevelsteen met de afbeelding van een (snuif)molen op een heuvel.

  Lees meer
 53. Kamp 56

  Hoewel de klokgevel met muurankers en hijsbalk misschien anders doet vermoeden is dit pand nog niet erg oud. De voorgevel is in 1954 herbouwd. In de jaren '50 en '60 werd er in Amersfoort rigoureus gerestaureerd.

  Lees meer
 54. Kamp 88

  Het pand bezit een gepleisterde lijstgevel, waaronder drie blinde, rechthoekige vensters zijn aangebracht.

  Lees meer
 55. Kamperbinnenpoort 1 en 3

  Het straatje vlak voor de Kamperbinnenpoort is geheel in het bezit van SHMN. De panden zijn in de jaren '30 van de 20e eeuw gebouwd of juist verbouwd.

  Lees meer
 56. Kamperbinnenpoort 2

  Op de hoek van de Muurhuizen en de Langestraat staat dit smalle pand met tuitgevel. Hoe oud dit pand precies is valt niet te achterhalen.

  Lees meer
 57. Kamperbinnenpoort 5

  Vlakbij de Kamperbinnenpoort, die in de middeleeuwen deel uit maakte van de eerste stadsmuur, ligt dit rijksmonument.

  Lees meer
 58. Kleine Spui 22-30

  Dit blokje arbeiderswoningen is in 1947 ontworpen door Stadsarchitect D. Zuiderhoek. De architect probeerde de huisjes enerzijds een moderne en frisse uitstraling te geven en anderzijds goed aan te laten sluiten bij de architectuur van de Koppelpoort.

  Lees meer
 59. Kortegracht 6

  Enkele jaren geleden is dit pand door Stadsherstel Amersfoort, nu SHMN, grondig verbouwd. Oorspronkelijk vormt het huis een geheel met het naastgelegen pand, maar dat was destijds nog maar weinig van te zien.

  Lees meer
 60. Kortegracht 11

  Op deze plek is de wereldberoemde schilder Piet Mondriaan geboren. Oorspronkelijk bestond dit pand uit twee woonhuizen.

  Lees meer
 61. Krankeledenstraat 6

  Dit pand is gefundeerd op de 13e eeuwse stadsmuur. De gevel dateert uit de 16e eeuw.

  Lees meer
 62. Krankeledenstraat 11

  Op de hoek met het Lieve Vrouwekerkhof staat het Kapelhuis. Het Kapelhuis is rond 1500 gebouwd en was de zetel van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw.

  Lees meer
 63. Krankeledenstraat 24

  De Krankeledenstraat ontleent zijn naam aan de medische kracht die aan het Mariabeeld, dat in 1444 als mirakel in deze straat werd ontdekt, werd toegekend.

  Lees meer
 64. Krommestraat 7

  Aan de letterlijk kromme straat, die van oorsprong de kromming van de Langegracht volgt, ligt dit wit geschilderde pand met schijnvoegen. Het huis bevat een rechte kroonlijst.

  Lees meer
 65. Krommestraat 15

  Op de hoek van de Krommestraat en de Haversteeg staat dit pand. Het pand bestaat slechts uit de begane grond met daarboven een zolder. De onderpui is opvallend blauw geschilderd.

  Lees meer
 66. Krommestraat 17

  Dit pand in opgetrokken in baksteen en bevat een rechte kroonlijst. Op de verdieping bevinden zich twee T-vensters waarbij de bovenste ramen bestaan uit glas-in-lood. Het gebouw is door het Rijk aangewezen als beeldbepalend pand.

  Lees meer
 67. Krommestraat 21

  Hoewel dit pand in een zeer oud deel van de binnenstad staat is daar nu nog weinig van te zien. Het pand is in de 20e eeuw ontstaan en heeft een bakstenen gevel en een dakkapel. De luifel is pas later toegevoegd. Het pand heeft geen monumentale status.

  Lees meer
 68. Krommestraat 24 en 26

  Dit beeldbepalende pand heeft een gepleisterde gevel heeft twee bouwlagen met boven de kroonlijst een schilddak van rode pannen. De ingang van nummer 24 wordt geflankeerd door geprofileerde, houten pilasters.

  Lees meer
 69. Krommestraat 36/ 38 en 40

  Vroeger zat op deze plek Brouwerij 'De Kroon'. Het pand dateert uit 1663 en heeft een gevel van het Vingboons type.

  Lees meer
 70. Krommestraat 55 en 57

  Dit dwarshuis bestaat uit de begane grond met daarboven een zolder.

  Lees meer
 71. Langegracht 14

  Dit statige witte pand is enkele jaren geleden flink opgeknapt door Stadsherstel. Het huis is wit gepleisterd en voorzien van een blokmotief.

  Lees meer
 72. Langestraat 76

  Dit winkelpand ligt op de hoek van de Langestraat en Zevenhuizen. Het pand heeft een L-vormige plattegrond met afgeschuinde hoeken.

  Lees meer
 73. Lieve Vrouwekerkhof 9/11a

  Dit dubbele woonhuis uit de jaren '30 is symmetrisch van opzet, waarbij de voordeuren in het midden van de gevel zijn geplaatst. Beide panden hebben geen monumentale status, maar bevinden zich wel in het Beschermd Stadsgezicht.

  Lees meer
 74. Lieve Vrouwestraat 4/ 6/ 8 en 10

  Nadat in 1645 het bouwen en herstellen van houten huizen verboden werd verdwenen houten panden uit het stadsbeeld. Uiteindelijk werd in 1758 het laatste houten huis in Amersfoort afgebroken.

  Lees meer
 75. Lieve Vrouwestraat 33 en 35

  Dit dubbele woonhuis is opgetrokken in baksteen. De gevel bevat schuiframen en eenvoudige muurankers. Beide deuren bevatten een bovenlicht.

  Lees meer
 76. Muurhuizen 2-12

  Aan het begin van de Muurhuizen is dit rijtje panden te vinden. De woningen dateren van rond 1900 en zijn uitgevoerd in de stijl van de neo-renaissance.

  Lees meer
 77. Muurhuizen 9

  Nummer 9 behoort met een breedte van 20 meter tot een van de grotere muurhuizen. Het pand dateert uit de 16e eeuw. De voorgevel is aan de Muurhuizen gevestigd, terwijl de achterzijde zich aan de zijde van de Zuidsingel bevind.

  Lees meer
 78. Muurhuizen 14- 16- 18 en 20

  Naast de neo-renaissance woningen 2 tot en met 12 staan deze meer sober uitgevoerde woningen aan het begin van de Muurhuizen.

  Lees meer
 79. Muurhuizen 50

  Op de hoek van de Muurhuizen en de Nieuwstraat staat dit wit gepleisterde rijksmonument. In de jaren '50 was het pand ernstig vervalen en werd het gerestaureerd. De restauratie werd uitgevoerd door de architect Joh. H. Blom. De gevel aan de Muurhuizen onderging een grote verandering.

  Lees meer
 80. Muurhuizen 102

  Naast de Stad van Cahen, waar Stadsherstel Midden-Nederland in is gevestigd, was eeuwenlang het Oud-Katholieke Seminarie der oude Clerezey te vinden. De geschiedenis van deze plek gaat ver terug.

  Lees meer
 81. Muurhuizen 104

  Het spraakmakende gebouw aan de historische Muurhuizen, dat in eerste instantie diende als onderkomen voor de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek ROB (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), werd in 1976 ontworpen door de architect ir. Abel Cahen.

  Lees meer
 82. Muurhuizen 109

  Oorspronkelijk stamt het huis uit de 16e eeuw. Een eeuw later vond er een verbouwing plaats. Uit die tijd dateren de zandstenen renaissance ingangspartij, het trapgeveltje en de schelpmotieven van hetzelfde materiaal boven de vensters.

  Lees meer
 83. Muurhuizen 143 en 145

  Deze twee woningen vallen niet erg op tussen de andere woningen aan de Muurhuizen. Toch hebben ze de status van rijksmonument.

  Lees meer
 84. Muurhuizen 159

  Dit rijksmonument is relatief laag: het bestaat oorspronkelijk slechts uit één bouwlaag met daarboven een zadeldak. Dit muurhuis dateert grotendeels uit de 17e eeuw, maar heeft in de loop der jaren enkele inwendige veranderingen ondergaan.

  Lees meer
 85. Muurhuizen 165

  Dit 16e eeuwse rijksmonument is een van de typische muurhuizen. Toen de eerste stadsmuur overbodig raakte, werd deze gesloopt.

  Lees meer
 86. Muurhuizen 189 en 191

  In de jaren '50 en '60 werd er in Amersfoort rigoureus gerestaureerd. Het uitgangspunt was altijd reconstructie van het pand, waarbij het 'oorspronkelijke' beeld vaak werd geïdealiseerd en verrijkt met allerhande toevoegingen.

  Lees meer
 87. Muurhuizen 197

  Oorspronkelijk maakte dit pad onderdeel uit van een veel groter 17e eeuws pand. In de loop van de tijd is dat grotere pand opgesplitst in twee delen.

  Lees meer
 88. Nieuwstraat 7

  De Nieuwstraat is, zoals de naam doet vermoeden, de nieuwst aangelegde straat in het vroegere stadsdeel de Maat. Dit betekent niet dat de Nieuwstraat nog niet lang bestaat: de eerst bekende vermelding van de straat dateert uit 1351.

  Lees meer
 89. Nieuwstraat 10

  Halverwege de Nieuwstraat bevindt zich dit voormalige pakhuis. De voorgevel heeft door de jaren heen weinig veranderingen ondergaan.

  Lees meer
 90. Nieuwstraat 11

  Boven de deuren van dit relatief kleine pakhuis is een sluitsteen aanwezig met '1881' en de oude huisnummering 'Wijk B 153'.

  Lees meer
 91. Nieuwstraat 15

  Dit rijksmonument is in blokmotief gepleisterd en telt twee verdiepingen. Het vormt visueel een geheel met het naastgelegen pand nummer 13.

  Lees meer
 92. Nieuwstraat 17

  De lijstgevel laat zien dat dit pand in de 18e eeuw is gebouwd. Het pand is opgetrokken in baksteen en heeft een uitgesproken ingangspartij. Boven de deur bevindt zich een rijk gedecoreerd snijraam. Dankzij de vele authentieke onderdelen is het pand benoemd tot rijksmonument.

  Lees meer
 93. Nieuwstraat 19

  Dit pand is opgetrokken in baksteen en telt drie traveeën. De voordeur is in een portiek gelegen. In dit beeldbepalende pand zijn vier wooneenheden ondergebracht.

  Lees meer
 94. Nieuwstraat 25

  Samen met het buurpand maakt dit huis onderdeel uit van één bouwmassa. De voorgevel is wit gepleisterd en symmetrisch ingedeeld. Het pand heeft een beeldbepalende status. De voordeur ligt in een portiek.

  Lees meer
 95. Nieuwstraat 28

  De gevel van dit pand is wit gepleisterd en bevat een blokmotief. Het pand bevat niet veel oude elementen meer, maar is wel aangemerkt als een beeldbepalend pand.

  Lees meer
 96. Pothstraat 1 en 3

  Op de hoek van de Pothstraat en de Coninckstraat ligt deze dubbelwoning. Het pand bestaat uit één bouwlaag met een zadeldak.

  Lees meer
 97. Pothstraat 18-22

  De huisjes op de hoek van de Pothstraat en St. Rochusstraat zijn gebouwd door de architect G. Ruitenberg. Alleen nummer 22 is gepleisterd. De voordeuren hebben een bovenlicht met een staande roede. De versiering boven de ramen wordt een strek genoemd.

  Lees meer
 98. Pothstraat 33

  Dit pand vormt een uitzondering op het bezit van SHMN. Het gaat hier namelijk om een nieuwbouwpand.

  Lees meer
 99. Soesterweg 187

  In 1895 ontwierp de stadarchitect W.H. Kam het poortgebouw van de Algemene Begraafplaats. Zijn ontwerp met neogotische kenmerken is grotendeels uitgevoerd.

  Lees meer
 100. Stadsring 262

  Villa Rusthof is gelegen in het plantsoen dat door J.D. Zocher jr. is aangelegd op de plaats van de stadsmuur. De villa, aan drie zijden omringd door een tuin, werd vermoedelijk rond het midden van de 19e eeuw gebouwd, wellicht naar ontwerp van J.D. Zocher jr..

  Lees meer
 101. Het Zand 1

  Dit pand is rond 1915 gebouwd en telt twee bouwlagen. De voorgevel bevat elementen van de Amsterdamse School. Het siermetselwerk, de paraboolvormige ingangspartij en de erker op de verdieping zijn hier typische voorbeelden van.

  Lees meer
 102. Utrechtseweg 172

  Op het hoogste punt van de Amersfoortse Berg staat deze woning. Tussen 1900 en 1915 werden in het Bergkwartier veel villa's gebouwd, waardoor er behoefte ontstond aan een veldwachterswoning aan de rand van de stad.

  Lees meer
 103. Van Ostadeplein 1 en 4

  Net buiten de oude binnenstad van Amersfoort ligt het Van Ostadeplein. Deze buurt bevat veel arbeiderswoningen, waaronder nummers 1 en 4. De oostzijde van dit rechthoekige plein wordt bepaald door de woningen 1 t/m 4.

  Lees meer
 104. Vijver 4A/4B

  Deze straat dankt haar naam aan het water dat hier vroeger liep. Een uitloper van de Havik stroomde hier en diende waarschijnlijk als visvijver.

  Lees meer
 105. Vijver 9

  Boven de zijdeur, die vroeger toegang gaf tot het Begijnhofje, is een gevelsteentje aanwezig waarop staat 'Antony Kolf 1738'. Wie deze persoon precies was is helaas onbekend.

  Lees meer
 106. Vijver 14

  Aan de straat waas vroeger de oude visvijver liep ligt dit kleine pandje. Het huis bestaat uit niets meer dan een bouwlaag met een kap. Het pand is verdeeld in vier wooneenheden. Hoewel de geschiedenis van de straat teruggaat tot de 15e eeuw is dit pand nog niet erg oud. Daarom heeft het huis ook geen monumentale status.

  Lees meer
 107. Vijver 15- 17 en 19

  Deze panden vormen een uitzondering op de portefeuille van SHMN aangezien het hier om nieuwbouw gaat.

  Lees meer
 108. Vijver 27 en 29

  Het pand is vier traveeën breed en wit gepleisterd. De schuifvensters zijn voorzien van luiken. Achter de voorgevel bevinden zich vier wooneenheden.

  Lees meer
 109. Weverssingel 2

  Evenwijdig aan de Muurhuizen, maar dan aan de andere zijde van het water, ligt de Weverssingel. De Weverssingel is een stuk van het water, tussen 't Zand en de Kamperbinnenpoort.

  Lees meer
 110. Weverssingel 21

  In 1980 was in dit pand een krakersbolwerk gevestigd. Het pand is drie traveëen breed en wordt bekroond door een zadeldak.

  Lees meer
 111. Weverssingel 37

  Dit pand is opgetrokken in baksteen en telt twee bouwlagen. In vergelijking met het andere ebzit van SHMN gaat het hier om een nieuw pand. Op de begane grond is het pand voorzien van een grote etalageruit, ten behoeve van een winkel. Het pand heeft geen monumentale waarde.

  Lees meer
 112. Zuidsingel 45

  Het pand dateert uit de 18e eeuw en was het woon-sterfhuis van Abraham van Bemmel. Vervolgens diende het als onderkomen van de 'De Nieuwe Stadsdoelen'.

  Lees meer
 113. Zuidsingel 63

  Dit winkel-woonhuis is in de jaren '30 gebouwd en opgetrokken in rode baksteen. De gevel is strikt symmetrisch opgezet.

  Lees meer
 114. Zuidsingel 65

  Het in neorenaissancestijl uitgevoerde hoekpand werd in 1912 gebouwd. In die begin periode zat er een slagerij in het pand gevestigd, Vleeschhouwerij van G. Lautenschutz, specialiteit in Rund-, Varkens- en Kalfsvleesch. De ontwerper is helaas niet bekend.

  Lees meer