Warmtewet

Informatie over de warmtewet

Recent is de Warmtewet in werking getreden. De wet geldt voor gebouwen met een gezamenlijke verwarmingsinstallatie of een gezamenlijke aansluiting op de stadsverwarming (blokverwarming). Deze gebouwen kunnen uit woningen bestaan en uit bedrijfsmatige ruimten of een combinatie hiervan.  Verhuurders, zoals Stadsherstel Midden Nederland, worden door deze nieuwe wet beschouwd als leveranciers van warmte. De wet is bedoeld om de huurder te beschermen tegen te hoge prijzen voor warmte en eventuele prijsschommelingen. Het verbruik wordt gebaseerd op een gedeelte vaste kosten en de afrekening van het gebruik gemeten door de geplaatste warmtemeters in de door uw gehuurde ruimte. De afrekening van de warmte conform warmtewet vindt plaats per kalenderjaar en start bij Stadsherstel Midden Nederland vanaf januari 2016.

Storingsmelding
U kunt een storing melden bij De Vreeden Service via 033 - 475 30 52

Overzicht storingen
Jaarlijks publiceert Stadsherstel Midden Nederland een overzicht van de geregistreerde storingen.

Compensatie storing
U heeft recht op compensatie als:

  • er meer dan 4 uur geen warmte is geleverd en de buitentemperatuur niet hoger is dan 18 graden Celsius (ernstige storing).
  • er wel warmte is geleverd, maar deze niet warm genoeg is (minder dan 20 graden Celsius) (dienstverlening van onvoldoende kwaliteit).

De compensatie bij een ernstige storing (per woning of gehuurde bedrijfsruimte):

  • tot 4 uur €0,-
  • 4 uur tot 8 uur €35,-
  • Voor elk opvolgende blok van 4 uur €20,-
  • Maximaal per dag €115,-

De compensatie bij een dienstverlening van onvoldoende kwaliteit (per woning):

  • kostenvergoeding van €5,- per dag

Warmtetarieven
De warmtetarieven bestaan uit het vaste en variabel deel en zijn voor 2015 vastgesteld op ondergenoemde tarieven. Wanneer de tarieven voor het nieuwe jaar bekent zijn, zullen deze worden aangepast. Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (www.acm.nl) kunt u lezen wat de maximumtarieven zijn voor warmteleveranciers.  

Variabel deel
Het variabele deel is het gebruiksafhankelijke deel van het warmtetarief.

 

Tot 170.000 m3

Vanaf 170.000 m3

Ruimteverwarming

€ 18,72

€ 17,94

Ruimteverwarming en tapwater

€ 20,15

€ 19,32

Bedragen zijn per gigajoules (GJ). Bij ruimteverwarming geldt: 1 m3 gas = 0,031486 GJ warmte

Bij ruimteverwarming en warm tapwater is 1 m3 = 0,029238 

Vast deel
Maximaal € 281,78 per huishouden per jaar. Het vaste deel is het  gebruiksonafhankelijke deel van het warmtetarief. Bedragen zijn incl. BTW en worden per kalenderjaar afgerekend.

Gevolgen van de Warmtewet voor u
De Warmtewet geeft aan dat de leverancier individuele leveringsovereenkomsten moet sluiten met afnemers van warmte. Omdat er in de huurovereenkomst vaak al verwezen wordt naar de levering van warmte, kunnen de overeenkomsten vervangen worden door Algemene Voorwaarden. Alle huidige huurders die warmte geleverd krijgen, ontvangen de nieuwe Algemene Voorwaarden per post begin 2016. Nieuwe huurders zullen een aparte leveringsovereenkomst voor warmte met bijbehorende Algemene Voorwaarden ondertekenen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Het is afhankelijk van uw individuele verbruik of uw meer of minder zal gaan betalen. Bewoners die veel warmte verbruiken zullen, op basis van gemaakte proefberekeningen, meer gaan betalen. Bewoners die weinig warmte verbruiken kunnen juist minder gaan betalen.

Adressen van panden die onder de Warmtewet vallen
De panden (woningen en bedrijfsonroerend goed) die onder de warmtewet vallen, zijn de volgende adressen in  Amersfoort   en   Utrecht:

 

Krommestraat

 

38

A

Krommestraat

 

38

B

Krommestraat

 

40

A

Krommestraat

 

40

B

Hof

 

19

A

Hof

 

19

B

Hof

 

19

C

Vijver

 

15

A

Vijver

 

15

B

Vijver

 

15

C

Vijver

 

17

A

Vijver

 

17

B

Vijver

 

17

C

Vijver

 

19

A/B

Vijver

 

19

C/D

Vijver

 

19

E

Grote Spui

 

13

D

Grote Spui

 

13

E

Oudegracht

 

199

A

Oudegracht

 

199

B

Oudegracht

 

199

C

Oudegracht

 

199

D

Wijde Begijnestraat

 

15

A

Wijde Begijnestraat

 

15

B

Wijde Begijnestraat

 

15

C

Wijde Begijnestraat

 

15

D

Wijde Begijnestraat

 

15

E

Wijde Begijnestraat

 

17

 

Wijde Begijnestraat

 

17

A

Wijde Begijnestraat

 

17

B

Wijde Begijnestraat

 

17

C

Wijde Begijnestraat

 

17

D

Nieuwstraat

 

15

A

Nieuwstraat

 

15

B

Nieuwstraat

 

15

C

Nieuwstraat

 

15

D

Nieuwstraat

 

15

E

Nieuwstraat

 

15

F

Nieuwstraat

 

15

G/L

Krommestraat

                        

36

 

Krommestraat

 

38

 

Oudegracht

 

199