Reparatieverzoek of storing melden:

Belangrijk:

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor kleine en dagelijkse reparaties, het zgn. huurdersonderhoud. Welke reparaties hieronder vallen kunt u nalezen in het  'Besluit kleine herstellingen' (artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).

Reparatieverzoeken:

U bent huurder in Amersfoort:
Dan kunt u bellen met Schoonderbeek Bouw en Onderhoud B.V.: 033 - 456 95 14

U bent huurder in Utrecht:
Dan kunt u bellen met VIOS Bouw en Onderhoud Utrecht B.V.: 030 - 263 40 71

Uitzonderingen:

Glasbreuk Amersfoort:
Wanneer u servicekosten betaalt voor de glasverzekering, kunt u rechtstreeks contact opnemen met: De Glaslijn: 0900 - 204 04 44 of middels het digitale formulier.
Als u geen servicekosten betaalt voor de glasverzekering dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Glasbreuk Utrecht:
Wanneer u servicekosten betaalt voor de glasverzekering, kunt u rechtstreeks contact opnemen met: Samenwerking Glasverzekering: 0800 - 0226100.
Als u geen servicekosten betaalt voor de glasverzekering dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Rioolproblemen:
Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is.

Wanneer u servicekosten betaalt voor het rioolonstoppingsfonds, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Van der Velden Rioleringbeheer: 030 - 261 03 14 of via mail: storing@utr.vandervelden.com.
Als u geen servicekosten betaalt voor het rioolontstoppingsfonds dan zijn de kosten van reparatie voor uzelf.

Storing Verwarming:
Centrale verwarming & Stadsverwarming:
U kunt een storing melden bij De Vreeden Service via 033 - 475 30 52
Zie ook ons informatiedocument Onderhoud Centrale verwarming.