Werkzaamheden Muurhuizen 102 gestart geplaatst op: 04/02/2013

Ongetwijfeld bent u er vaak langs gekomen, de 'Stad van Cahen' aan de Muurhuizen 104 en de daarbij behorende leegstaande semniariegebouwen met kapel op nummer 102 en het vervallen pand aan de Appelmarkt 8-9.

Na het vertrek van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, heeft Stadsherstel Midden-Nederland het complex in 2009 aangekocht. Stadsherstel vestigde haar kantoor in de Stad van Cahen en inmiddels hebben een tiental culturele een maatschappelijke organisaties zich in dit gebouw gevestigd. Stadsherstel heeft als doel het monumentaal vastgoed, daar waar mogelijk, te behouden. In het geval van de seminariegebouwen en de kapel doen wij dit d.m.v. herbestemming. Na een lange periode van voorbereiding, samen met mede-initiatiefnemer Noordhuis Holding, kunnen wij u melden dat de lege panden en een klein gedeelte van de Stad van Cahen weer een bestemming gaan krijgen en dat hierdoor een groep personen die zorg nodig heeft, een fraaie plek in onze binnenstad krijgt om te wonen.

Voor actuele ontwikkelingen en meer informatie kunt u onze website in de gaten houden.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185