Verkoop Stadsherstel Midden-Nederland geplaatst op: 17/07/2017

Beste huurder,

Afgelopen januari heeft u een brief ontvangen en bent u ingelicht over de voorgenomen verkoop van Stadsherstel Midden-Nederland (SHMN). Op 17 juli is er een website gelanceerd (www.zorgvoor152monumenten.nl) waarop potentiële kopers zich kunnen melden als ze zich aangesproken voelen door de omschreven profielschets van SHMN. Eind september start naar verwachting de verkoopprocedure waarbij partijen, die zich hebben gemeld, meer informatie ontvangen over de verkoopprocedure en de propositie. Partijen kunnen zich tot uiterlijk 25 september aanmelden op de hiervoor genoemde site. SHMN voorziet partijen van een bevestiging van hun aanmelding. Voor eind september zullen ook de huurders per brief meer informatie over de verkoopprocedure ontvangen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 033 - 422 77 90 of info@shmn.nl

Om het persbericht, met de aankondiging van de website, te lezen klikt u hier.

 

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185