Meer geld voor sociale huurwoningen in Utrecht en Amersfoort door verkoop Stadsherstel Midden-Nederland geplaatst op: 13/07/2018

Stadsherstel Midden-Nederland (SHMN) en haar volledige monumentenportefeuille zijn verkocht aan MHM Onroerend Goed, een Nederlands familiebedrijf met jarenlange ervaring met het beheer van monumenten. Woningcorporaties Mitros en de Alliantie, aandeelhouders van SHMN, hebben in 2017 besloten om het dochterbedrijf inclusief de monumenten te verkopen. Met de besparing op de relatief hoge onderhoudskosten van de monumenten, en met de opbrengst van de verkoop, kunnen beide woningcorporaties een groot aantal sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen. Zo draagt de verkoop bij aan de kerntaken van de corporaties: het bieden van betaalbare, goede woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Voor huidige huurders van de monumenten verandert er niets: de bestaande huurcontracten blijven van kracht.

Stadsherstel Midden-Nederland heeft het afgelopen jaar intensief gezocht naar een koper met affiniteit met monumenten en een langetermijnvisie voor de portefeuille. Bob van Ree, tot vandaag directeur van SHMN: "De aandeelhouders zijn blij dat zij met MHM een geschikte koper hebben gevonden waaraan zij met een gerust hart de zorg voor huurders en monumenten kunnen overlaten." "MHM draagt met plezier bij aan het behoud van de monumenten en zet alles in het werk om de staat van de panden aan de eisen van de huidige én toekomstige tijd te laten voldoen", aldus de directie van MHM. MHM heeft meer dan 50 jaar ervaring met het beheer en onderhoud van monumenten en blijft langdurig betrokken bij deze monumentale panden in Amersfoort en Utrecht.Doordat MHM Stadsherstel Midden-Nederland in zijn geheel overneemt, inclusief de medewerkers, wordt ook de expertise en jarenlange ervaring met de monumentenportefeuille gewaarborgd. Bewoners van Utrecht en Amersfoort kunnen er dus op rekenen dat het cultuurhistorisch erfgoed in hun stad behouden blijft voor latere generaties. De monumentenportefeuille bestaat voornamelijk uit woningen en commercieel- en maatschappelijk vastgoed met de status van rijksmonument, gemeentemonument of beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht van Amersfoort en Utrecht.

Meer betaalbare en betere woningen

De woningcorporaties de Alliantie en Mitros investeren beiden flink in het verduurzamen van hun woningen en het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen. De Alliantie regio Amersfoort bouwt de komende zes jaar gemiddeld 320 nieuwe betaalbare huurwoningen per jaar en gemiddeld worden 640 sociale huurwoningen gerenoveerd en verduurzaamd. Huurders van een sociale huurwoning van de Alliantie betalen een huurprijs die afhankelijk is van hun inkomen en van de kwaliteit van hun woning. Mensen met een laag- en middeninkomen worden ontzien. Mitros bouwt gemiddeld 350 nieuwe sociale huurwoningen per jaar, heeft de ambitie om zo'n 800 sociale huurwoningen per jaar te renoveren en kiest voor een inflatievolgend huurbeleid.

Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185