Artikel over Stadsherstel in het AD geplaatst op: 09/01/2017

Artikel AD 7 januari 2017 over Stadsherstel Midden-Nederland

In het AD Amersfoort van 7 januari 2017 is een artikel opgenomen over de verkenning naar een mogelijke verkoop van Stadsherstel Midden-Nederland. Onderaan deze tekst kunt u op een link klikken om dit artikel te lezen. Onze huurders in Amersfoort zijn, vanwege deze publicatie, afgelopen vrijdag per brief geïnformeerd. Onze huurders in Utrecht ontvangen nog deze week een brief.

Wat is er precies aan de hand?
Op verzoek van de twee aandeelhouders (woningcorporaties Mitros en de Alliantie) onderzoeken we op dit moment of het mogelijk is om Stadsherstel Midden-Nederland te verkopen. Waarom doen we dat? Uw huis is officieel een monument en dat maakt het anders dan de 'gewone' huizen van woningcorporaties. Verhuren, onderhouden en restaureren van monumenten is een specialisme. Sinds de nieuwe woningwet (2015) moeten corporaties zich weer gaan richten op hun kerntaken, namelijk het beheren en onderhouden van sociale woningbouw. Het goed zorgen voor monumenten kan worden gezien als een maatschappelijke opgave, maar is volgens de nieuwe woningwet geen kerntaak van corporaties meer.

Voorlopig verandert er niets voor u
Alle afspraken die we met u hebben gemaakt, blijven gelden. Deze afspraken vindt u in uw huurcontract. Bij een eventuele verkoop zullen alle bestaande huurcontracten worden gerespecteerd. Natuurlijk moet ook de nieuwe eigenaar zich houden aan wetten en regels over bijvoorbeeld huurverhogingen. Voor ons is het belangrijk dat we een koper vinden die goed is in het verhuren en beheren van monumenten, want dat is een vak apart. Wij willen graag dat u goed kunt blijven wonen én dat deze mooie monumenten bewaard blijven voor de toekomst.

Planning
We verwachten in de loop van 2017 te weten of verkopen van Stadsherstel Midden-Nederland mogelijk is. Natuurlijk laten we u dat meteen weten.

 Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 033 - 422 77 90  of info@shmn.nl   

Om het gepubliceerde artikel te lezen klikt u hier.

 Contact

MHM Onroerend Goed

W: https://mhm-og.nl/
E: 
info@mhm-og.nl 
T: 0348-485185