Lopende Projecten

Onze monumenten hebben veel zorg en aandacht nodig. Naast het reguliere en periodieke onderhoud hebben wij ook grotere uitdagingen. Zo zijn er vervallen panden die weer volledig worden gerestaureerd en waarbij we zoveel mogelijk proberen de cultuurhistorische waarden te behouden. Dit noemen we onze projecten. Momenteel zijn er geen grote lopende projecten.